מחיר מומלץ לצרכן: 100

הכרת הצבעים והצורות

גירוי חוש הראייה

פיתוח 100 המישוש

גירוי חוש השמיעה

גיל: 1+