אני סופר

סדרה המלמדת את הילדים לספור מאחד עד עשר וכן להבין את המושגים: "ראשון", "שני", "שלישי"...
בכל פרק אנו מתמקדים בספרה אחרת.