ספר הצבעים

כמה צבעים יש בעולם? ובסדרה אנו מכירים את כולם