שלום לחיתול

לולי מזמין את כל הילדים וגם את ההורים, לשיר יחד ולומר שלום לחיתול!